Objednávky 2018

Číslo objednávky Dodávateľ Popis Dátum zverejnenia
24/2018     TENDERnet  s.r.o.       Zabezpečenie procesu VO cez elektronické trhovisko 30.12.2018
23/2018 Vincent Krško Rekonštrukcia ciest asfaltové práce Oprava poškodených miestnych komunikácií   30.12.2018
22/2018 Vincent Krško Rekonštrukcia ciest, asfaltové práce Realizácia asfaltového povrchu vedľa novovybudovaného chodníka ptre peších 6.11.2018
21/2018 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie podzemnej siete NN  - prívod pre OcÚ 6.11.2018
20/2018 Hriko s.r.o. Výroba a montáž jednostranných smerových  tabúľ 31.10.2018
19/2018 Elektroopravovňa u Nechalu Oprava elektrického sporáka a elektrického kotla v kuchyni KD 31.10.2018
18/2018 Rehak Paving s.r.o. Rekonštrukcia spevnenej plochy pod autobusovou zastávkou 25.10.2018
17/2018 Emnia s.r.o. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva v rámci projektu Zberný dvor 16.10.2018
16/2018 VEPOS spol. s.r.o.    Nováky Objednávka 16-2018 - vývoz komunálneho odpadu 2.10.2018
15/2018 Vincent Krško Rekonštrukcia ciest, asfaltové práce Rekonštrukcia chodníka na cintoríne - Dobročná 04.09.2018
14/2018
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
Odpadkové koše z vymývaného betónu
24.7.2018
13/2018
Solar PK s.r.o.
Výkop ryhy pere osadenie NN kábla na cintoríne v Dobročnej
24.7.2018
12/2018 A + D Projekta, s.r.o. Vypracovanie rozpočtu pre akciu -Dobudovanie kamerového systému 8.7.2018
11/2018 INPOSTAV Vypracovanie projektovej dokumentácie 8.7.2018
10/2018 TENTS s.r.o. Žilina Stan rozmerov 6 x 12 m sezónny 6.6.2018
9/2018 EUROMONT - Radovan Grolmus Rekonštrukcia hlavnej trasy MR 31.5.2018
8/2018
Geoslužba Prievidza s.r.o
Vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu
21.5.2018
7/2018 Patricius Sova-GEOSKTEAM Vyhotovenie GP Zberného dvora v obci Liešťany 10.5.2018
6/2018 Elektroopravovňa
u Nechalu
Oprava elektrickej smažiacej panvy v kuchyni KD 9.5.2018
5/2018 Veríme v zábavu, s.r.o. Hracie  prvky do priestoru detského ihriska,l vrátane dopravy a montáže 3.5.2018
4/2018 Chlpek Vladislav - DAVPROJEKT Vypracovanie cenových kalkulácií, výkazov  5.4.2018
3/2018 Enegros, s.r.o. Zabezpečenie VO na projekt: Malá obecná kompostáreň stavebné práce a nákup techniky 5.4.2018
2/2018 Enegros, s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP projektu:  Malá obecná kompostáreň v obci Liešťany 5.4.2018
1/2018
 VKÚ Harmanec, s.r.o.           
Turistická mapa okolia obce Liešťany
12.3.2018