Objednávky 2019

Číslo objednávky Dodávateľ Popis Dátum zverejnenia
17/2019
JA-BL-KO ct., s.r.o.
Objednávka-17-2019
28.10.2019
16/2019 SAD Prievidza, a.s. Objednávka-16-2019 28.9.2019
15/2019 Geoslužba Prievidza s.r.o. Objednávka-15-2019 28.9.2019
14/2019 CEDS s.r.o. Objednávka 14-2019 25.9.2019
13/2019 ABNKA, s.r.o. Objednávka 13 - 2019 18.9.2019
12/2019
Brano s.r.o.
Objednávka 12- 2019
4.9.2019
11/2019 Geoslužba s.r.o. Objednávka 11-2019 29.9.2019
10/2019 SYNERGOS s.r.o. Objednávka 10-2019 29.7.2019
9/2019 Gastrolux, s.r.o. Objednávka 9 - 2019 29.7.2019
8/2019 Priatelia Zeme - SPZ Objednávka 8 - 2019 18.7.2019
7/2019 JUDr. Dušan Divko advokát, spol. s.r.o. Objednávka 7 - 2019 15.5.2019
6/2019 Rebeka d-interier s.r.o. Objednávka 6-2019. 9.5.2019
5/2019 Ponti M s.r.o. Objednávka 5-2019 9.5.2019
4/2019 Roman Zbiták Zemianske Kostoľany Objednávka 4-2019 25.3.2019
3/2019 Roman Zbiták Zemianske Kostoľany Objednávka 3-2019  24.3.2019
2/2019 OÚ Prievidza   
Katastrálny odbor
Objednávka overených kópií GP 29.1.2019
1/2019 Slavomír Polonyi-SPELIN Doplnenie elektroištalácie v Dome smútku Liešťany 9.1.2019