Objednávky 2023

 

Číslo objednávky

Dodávateľ

Popis

Dátum zverejnenia

23/2023
INPOSTAV
Projektová dokumentácia k stavebnej rekonštrukcii objektu Domu smútku na cintoríne Dobročná
14.12.2023
22/2023
LED-SERVICE, s.r.o.
Náhradné prevodníky do svietidiel verejného osvetlenia
12.11.2023
21/2023
Ing. Juraj Mokrý
Aktualizácia rozpočtu projektu "Dom rozlúčky, cintorín Liešťany"
22.11.2022
20/2023
Ing. Jozef Kohút
Vypracovanie návrhu a dokumentácie k spevneniu brehov vodného toku 
20.11.2023
19/2023
Slavomír Polonyi - SPELIN
Revizia el. inštalácie a bleskozvodov
25.10.2023
18/2023
INPOSTAV
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne                  ZŠ s MŠ Liešťany
9.10.2023
17/2023
DAUMER s.r.o.
Rekonštrukcia oporného múru MK
14.9.2023
16/2023
Adrián Liška
Vypracovanie realizačného projektu
29.8.2023
15/2023
Martin Fischer
Výroba a montáž samonosnej brány a dvoch bráničiek  na detské ihrisko materiál - nerez
22.8.2023
14/2023
Green Wave Recycling
Mobilná skartácia registratúrnych zložiek a archívov
8.8.2023
13/2023
VEVUS, s.r.o.
Výroba a montáž pevných sieťok do kenných rámov na ObÚ
07.08.2023
12/2023
VEVES, s.r.o.
Výroba a montáž dvojskiel do okenných rámov
14.7.2023
11/2023
Vincent Krško
Údržba komunikácií - oprava asfaltového krytu
29.6.2023
10/2023
KOLTEN, spol. s r.o.
Servis a oprava rekuperačnej jednotky umiestnenej v KD v Liešťanoch
13.6.2023
9/2023
VEVUS, s.r.o.
Plastové okná pre objekt šatní futbalového ihriska
31.5.2023
8/2023
Ing. Marián Faško, PhD.
Audit účtovnej závierky
24.5.2023
7/2023
Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
Zber stavebného odpadu
23.5.2023
6/2023
Michal Rostas SOUNDVISION
Aerovizuálna prehliadka obce
13.5.2023
5/2023
KPN REAL SK s.r.o.
Otryskanie a náter  informačných tabúľ 
2.5.2023
4/2023
Simple solutions, s.r.o.
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu
21.4.2023
3/2023
Simple solutions, s.r.o.
Vypracovanie NMS pre  projekt: Zberný dvor v obci Liešťany
21.4.2023
2/2023
Martin Fischer
Prístrešok nad sekčnú bránu garáže č.1
5.3.2023
1/2023
PG brány - žaluzie s.r.o.
Sekčná priemyselná brána s montážou
21.02.2023