Zmluvy 2014

Číslo

Zmluvná strana

Popis

Dátum podpisu  

 
Vladimír Petriska
Predaj časti z parcely č 701/1 - zastavené plochy a nádvoria
15.12.2014
Dohoda č.39/§52a/2014 NP VAOTP SR bez BSK-5
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
28.11.2014
Dodatok č.1 k dohode č.18/§52j/NS/2014 zo dňa 28.10.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zo dňa 28.10.2014
26.11.2014
LIDL14_04
Nadácia Pontis
Zmluva o poskytnutí grantu - projekt Lidl ekohra
3.12.2014
 
Slovak Telekom, a.s.
Verejná telefónna služba - tel.linka na OÚ
19.11.2014
 
p. Tatierska, p.Barta, p.Bartová, p.Vrecková, p.Hlinka M., p.Hlinka Ľ., p.Plachá
Kúpna zmluva parcely 9/4
25.9.2014
 
p. Suchánňová a p. Rusnáková
Kúpna zmluva parcely 951
25.9.2014
 
Komunálna poisťovňa a.s.
úrazové poistenie M. Kyselica
31.10.2014
 
Komunálna poisťovňa a.s.
úrazové poistenie M. Krpelan
31.10.2014
 
CAMPOS SK s.r.o.
Multifunkčné ihrisko, Lieštany
4.11.2014
 
Gabriela Štálniková, rod. Vrecková
Kúpna zmluva parcely 144/1
1.10.2014
Dohoda č. 18/§50J/NS/2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
28.10.2014
 
Rehák Paving, s.r.o.
Rekonštrukcia nádv oria na vstupe k obecnému úradu a KD v Liešťanoch
15.10.2014
Dohoda č. 14/12/010/17
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Pomoc v hmotnej núdzi
27. 5. 2014
Dohoda č. 22/§52/2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnost' formou menších
obecných služieb pre obec
30. 4. 2014
 
INCON spol. s r.o.
Výmena okien na objekte Kultúrny dom v obci Liešt'any
3. 7. 2014
548/14
Branislav Krpelan
Zmluva č. 548/14 o najme hrobového miesta
17. 6. 2014
547/14
Viera Suderová
Zmluva č. 547/14 o najme hrobového miesta
9. 4. 2014
546/14
Darina Holubovská
Zmluva č. 546/14 o najme hrobového miesta
11. 3. 2014
dodatok k 01/2014
TJ Športklub futbalový oddiel - Radovan Sedláček
rozvoj športových aktivit v obci Liešťany
20. 5. 2014
 
Slovak Telekom, a.s.
nákup nového telefónu
19. 5. 2014
 
Komunálna poisťovňa
Úrazové poistenie
1. 5. 2014
11-4-10895
UNION poisťovňa
Poistenie majetku
25. 4. 2014
03/2014
Miestny spolok SČK - Jozefína Mazániková
sociálna a humatinárna  pomoc
22. 4. 2014
 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Divadelné predstavenie Giňolové starosti
14. 4. 2014
07/2014 ukončenie
Senior centrum sv. Kataríny, n.o.
ukončenie poskytovania soc.služby
21. 3. 2014
07/2014
Senior centrum sv. Kataríny, n.o.
poskytnutie soc. služieb pre  obyvateľa obce
19. 3. 2014
02/2014
Jednota dôchodcov na Slovensku - Božena Vojtkova
aktiviti dôchodcov
18. 3. 2014
Dodatok č. 12 k zmluve o zneškodňovaní odpadu
Vepos Nováky
cena za komunálne odpady
17. 2. 2014
0119/SD/2014
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
stavebný dozor na škole počas
"Obnova fasády a výmena rín"
11. 2. 2014
01/2014
TJ Športklub futbalový oddiel - Radovan Sedláček
rozvoj športových aktivit v obci Liešťany
10. 2. 2014
Zmluva o dielo
Juraj Bahno
obnova fasady a vymena rin na budove ZŠ v Liest'anoch
4. 2. 2014
Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní oddeleného zberu
Envidom Združenie výrobcov elektrospotrebičov
zmena sadzby za zber
1. 2. 2014
CEZ:ÚVSR - 1407/2013
Úrad vlády  SR
obnova fasády a  výmena rín na budove ZŠ
17. 12. 2013