Zmluvy 2018

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

OcU-95/2018
TAXing, s.r.o.
Zmluva o dielo
2.3.2018
5.3.2018
OcU-66/2018
Základná škola s materskou školou Liešťany, rozp. org.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku Obce Liešťany do spravy
8.2.2018
27.2.2018
OcU-30/2018
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory - dotačný účet
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 289465
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 289465-2017
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Úverová zmluva č. 289465-2017
15.1.2018
15.1.2018
23/2018
SSE-Distribúcia, a.s. Žilina
Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa sústavy do distribučnej - Zberný dvor
10.1.2018
15.1.2018
20/2018
TOPSET Solutions s.r.o. Stupava
Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva
11.1.2018
11.1.2018
5/2018
Róbert Rumanovský
Kúpna zmluva
3.1.2018
4.1.2018
7/2018
Stredoslovenská energetika
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4551642
22.12.2017
4.1.2018
6/2018
Stredoslovenská energetika
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4551644
22.12.2017
4.1.2018

 

 

 

Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)