Zmluvy 2023

 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

22/12/01/43
ÚPSVaR Prievidza
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/12/010/43
28.3.2023
28.3.2023
E196 08U02
Environmentálny fond
Dodatok č. 4 k Zmluve č. E196 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
9.3.2023
10.3.2023   CRZ
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/115
Ministerstvo životného prostredia SR
Zmluva o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvne podmienky
Predmet podpory
Rozpočet projektu
20.02.2023
24.02.2023
CRZ
003/2023/ZPS/D
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
23.02.2023
23.02.2023
Číslo sp.:        OcU-62/2023
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva č. tz2018-01-08vs1 - Dodatok č.1
13.02.2023
13.02.2023
Číslo sp.:        Ocu-61/2023
TOPSET Solutions s.r.o.
   Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2017-04-07vs4 - Dodatok č.1   
13.02.2023
13.02.2023
Číslo sp.:        OcU-51/2023
3 W Slovakia, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
6.2.2023
6.2.2023
Číslo sp.:      OcU-45/2023
ÚPSVaR Prievidza
 Dohoda č. 23/12/054/11 
30.01.2023
31.01.2023
2/2023
VÚB, a.s. 
Zmluva o bežnom účte na dotáciu - Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany
05.01.2023
05.01.2023
Číslo sp.:        OcU-1/2023
BROS Computing, s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení KB a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
30.12.2022
04.01.2023
         

 

Zmluvy 2022
 
Zmluvy 2 021
 
Zmluvy 2020
 
 Zmluvy 2019 
 
Zmluvy 2018
 
Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)