Zmluvy 2021

 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

0201.2021
AGS ATELIÉR s.r.o.
Zmluva o dielo 
25.1.2021
25.1.2021
Číslo sp.:    Ocu-32/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Zmluva o poskytovaní služieb
21.1.2021
21.1.2021
21/12/010/13
UPSVaR Prievidza
Dohoda  o aplikácii § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
21.1.2021
21.1.2021 

Zmluvy 2020
 
 Zmluvy 2019 
 
Zmluvy 2018
 
Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)