Zmluvy 2022

 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

3/2022
Jednota dôchodcov Slovenska
Zmluva o poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2022
20.6.2022
20.6.2022
Číslo sp.:        OcU-193/2022
Marian Šupa
Kúpna zmluva - komunálne vozidlo
4.5.2022
4.5.2022
Číslo sp.:        OcU-190/2022
Marko Sobota
Kúpna zmluva - pozemok CKN 179/1
3.5.2022
3.5.2022
Číslo sp.:        OcU-189/2022
DEUS
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
29.04.2022
29.04.2022
 Číslo sp.:      OcU- 173/2022
BROS Computing, s.r.o.
 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov 
22.4.2022
27.4.2022 
Číslo sp.:
OcU-137/2022
Janka Potočná
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
30.3.2022
30.3.2022
Číslo sp.:      Ocu-136/2022
TJ Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2022
30.3.2022
23.5.2022
30.3.2022
23.5.2022
Číslo sp.:      Ocu-135/20221
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
Mandátna zmluva
30.3.2022
30.3.2022
Číslo sp.:        OcU-130/2022
Beporad, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty uzavretej dňa 20.06.2022
24.3.2022
27.3.2022
Číslo sp.:      Ocu-122/2022
Anna Sobotová
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
23.3.2022
23.3.2022
Číslo sp.:      OcU-92/2022
12 účastníkov
Kúpna zmluva
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 
8.3.2022
19.4.2022
8.3.2022
19.4.2022
Číslo sp.:      OcU-89/2022
Jaroslav Duchoň
Kúpna zmluva
8.3.2022
8.3.2022
Číslo sp.:        OcU- 98/2022
Gabriela Mazániková
Kúpna zmluva
4.3.2022
6.3.2022
Číslo sp.:    OcU-49/2022
Ján Michalka
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
 
31.1.2022
3.2.2022

 

Zmluvy 2021
 
Zmluvy 2020
 
 Zmluvy 2019 
 
Zmluvy 2018
 
Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)