Zmluvy 2024

 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

11/2024
HATER Handlová spol. s r.o.
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom na zber, prepravu a zabezpečenie spracovania biologicky rozložiteľných zložiek KO
26.1.2024
26.1.2024
PB 2/24 GHD
Cebák Jozef - Obec Liešťany
Kúpna zmluva
26.1.2024
26.1.2024
PB 3/24 GHD
Žofia Šagátová, Jana Svetlá, Ján Šagát - Obec Liešťany
Kúpna zmluva
29.1.2024
29.1.2024
1/2024
Senior Banky, n.o.
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovy sociálnej služby
8.2.2024
8.2.2024
2/2024
Marko Noska
Kúpna zmluva č.2/2024
8.2.2024
8.2.2024
3/2024
Ľubomír Kurinec
 
Kúpna zmluva č. 3/2024 
14.02.2024
14.02.2024
10/2024
Tedos spol. s r.o.
Zmluva č. 10/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom
1.2.2024
14.2.2024
 

 

Zmluvy 2023
 
Zmluvy 2022
 
Zmluvy 2 021
 
Zmluvy 2020
 
 Zmluvy 2019 
 
Zmluvy 2018
 
Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)