Zmluvy 2019

Zmluvy 2019

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

369/2019
Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 369_2019
18.12.2019
18.12.2019
368/2019
Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 368_2019
18.12.2019
18.12.2019
362/2019
Emília Bugárová
Kúpna-zmluva pozemok KN-C, par. č. 171_1, k.ú. Lomnica
11.12.2019
11.12.2019
25/2019/PD
Zberné suroviny Žilina, a.s.
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov z miest a obcí
14.11.2019
18.11.2019
334/2019
ROBUR, s.r.o.
servisni-smlouva-prohlidky-a-dohledove-sluzby-gahp_193859
11.11.2019
14.11.2019
19/12/010/26
UPSVaR Prievidza
Dohoda č. 19/12/010/26
29.10.2019
12.11.2019
19/12/012/27
UPSVaR Prievidza
Dohoda č. 19/12/012/27
14.10.2019
12.11.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H376
Ministerstvo životného prostredia SR
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_H376 - text
31.10.2019 
12.11.2019
ocú498/2017-002
CZ CZ Nitra s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnuti služby zo dňa 28.12.2017
6.11.2019
6.11.2019
TS 14K/2019
CZ CZ Nitra s.r.o.
Zmluva o poskytovaní technickej služby
28.10.2019
6.11.2019
322/2019
VÚB, a.s.
Zmluva o bežnom účte na dotáciu.pdf
18.10.2019
30.10.2019
321/2019
LIGHTECH, s.r.o.
Zmluva o dielo - Obnova verejného osvetlenia

Zmluva o dielo - Obnova verejného osvetlenia_Dodatok č.1
28.10.2019
30.10.2019
304/2019
Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4565514
18.10.2019
20.10.2019
293/2019
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany
Nájomná zmluva
27.9.2019
27.9.2019
292/2019
Veríme v zábavu, s.r.o.
Zmluva o dielo -- výstavba detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Liešťany
26.9.2019
26.9.2019
291/2019
CZ CZ Nitra s.r.o.
Zmluva o dielo - Dobudovanie kamerového systému
26.9.2019
26.9.2019
290/2019
Beeli s.r.o.
ZoD Liešťany
25.9.2019
25.9.2019
285/2019
Disig, a.s.
Zmluva o poskytovaní dôverihodnej služby
26.8.2019
19.9.2019
280/2019
Penzión Jeseň, n.o.
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
17.9.2019
18.9.2019
262/2019
Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO:00151653
Zmluva o Balíkovom účte
5.9.2019
5.9.2019
CEZ ÚV SR: 867/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 - text
21.8.2019
5.9.2019
236/2019
Ľudovít Rendek
Kúpna zmluva   236 - 2019
13.8.2019
13.8.2019
231/2019
Mária Škrípová
Zmluva o prenájme KD
9.8.2019
9.8.2019
217/2019
Elko Computers Prievidza spol. s.r.o.
Zmluva_o_prenájme
19.7.2019
24.7.2019
11-4-10895
Union poisťovňa, a.s.
Dodatok-č.5 PZ 11-4-10895
28.6.2019
24.7.2019
3/2019
Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO č.5 Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2019 č.3/2019
18.7.2019
18.7.2019
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
Ministerstvo ŽP SR
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP
3.7.2019
18.7.2019
570/2019
Ing Eva Fárová
Nájomná zmluva č. 570-2019
19.6.2019
2.7.2019
2/2019
KST Liešťany
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2019
28.6.2019
1.7.2019
184/2019
BEPORAD s.r.o.
Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty
20.6.2019
25.6.2019
1/2019
Telovýchovná Jednota Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany
6.5.2019
6.5.2019
OPKZP-PO4-SC431 -2017-19/H376
Ministerstvo ŽP SR
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP
21.4.2019
6.5.2019
129/2019
Martin Fischer
Zmluva o dielo - zhotovenie prístreškov a zábradlí
17.4.2019
17.4.2019
1/2019
Úrad vlády SR
Dodatok č.1 - 2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu  rozvoja športu na rok 2018 č.735/2018
2.4.2019
11.4.2018
10004/2009
Agro Harag & synovia s.r.o.
Nájomná zmluva 
19.3.2019
19.3.2019
100/2019
VEPOS, spol. s.r.o.
Dodatok č. 16 k zmluve o zneškodňovaní odpadu
26.2.2019
1.3.2019
99/2019
Advokátska kancelária Olšovský, spol. s.ro.
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
26.2.2019
1.3.2019
75/2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 303132-2019
25.02.2019
25.02.2019
74/2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.303132-2019
25.02.2019
25.02.2019
303132-2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Úverová zmluva č. 303132 - preklenovací úver
25.02.2019
25.02.2019
1/2019
Ponti-M s.r.o.
Rekonštrukcia a oprava havarijného stavu sály Kultúrného domu v obci Liešťany
6.2.2019
6.2.2019
TS 2019001
Róbert Gajdoš - GAJRO
Zmluva o poskytovaní technickej služby - zabezpečovací systém OcÚ
1.2.2019
6.2.2019
569/2018
Helena Škrípová
Nájomná zmluva č.569-2019 o nájme hrobového miesta
17.1.2019
17.1.2019
24-2019
Monika Bahnová
Zámenná zmluva 24-2019
14.1.2019
14.1.2019