Zmluvy 2020

Zmluvy 2020


 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

č. sp.: OcU-343/2020
Zdenko Štrbák
Kúpna-zmluva
28.12.2020
28.12.2020
č. sp.: OcU-342/2020
Jozef Pôbiš a manželka Oľga Pôbišová
Kúpna-zmluva
28.12.2020
28.12.2020
č. sp.: OcU-334/2020
Tedos, spol. s r.o.
Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu
17.12.2020
18.12.2020
20/12/012/35
UPSVaR Prievidza
Dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
15.12.2020
17.12.2020
č. sp.: OcU-319/2020
Štatistický úrad SR
Zmluva o výpožičke
30.11.2020
02.12.2020
č.sp.: OcU-315/2020
TENDERnet s.r.o.
Mandátna-zmluva
29.11.2020
29.11.2020
č.sp.: OcU-308/2020
Vladimír Duchoň
Zámenná zmluva
23.11.2020
23.11.2020
KŽP-PO4-SC431-2015-6/186
Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí  nenavratného finančného príspevku
26.10.2020
3.11.2020
27/09/2020/POI
Komunál - Servis, s.r.o.
Príkazná zmluva - výkon VO na poistenie
17.09.2020
05.10.2020
031/2020
SYNERGOS s.r.o.
Zmluva-o-poskytovaní-monitorovacích-služieb
Rozpis-platieb
8.9.2020
15.9.2020
2020 / 015
Benzinol Slovakia s.r.o.
Zmluva - nákup pohonných hmôt
8.9.2020
8.9.2020
č. sp. 241/2020
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o zriadení vecného bremena
25.8.2020
30.08.2020
64-0508/S/2020
ViOn, a.s.
Zmluva-o-dielo - Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany
príloha-č.1      príloha-č.2         príloha-č.3     príloha-č.4       príloha-č.5    príloha-č.6     príloha-č.7
10.8.2020
11.8.2020
Dodatok č. 1
1/2020
Telovýchovná jednota Športklub Liešťany
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí  finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany
31.7.2020
31.7.2020
č.sp. 225/2020
3/2020
Klub slovenských turistov
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany
30.7.2020
30.7.2020
č.sp. 219/2020
2/2020
Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany
27.7.2020
28.7.2020
č.sp. 205/2020
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6.7.2020
8.7.2020
3/2020
Ing. Ján Kurbel
Zmluva o zabezpečení činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
18.6.2020
21.6.2020
č.sp. 172/2020
EURO KAMEŇ, s.r.o.
Kúpna-zmluva-eurokamen---obec-liestany 
5.6.2020
5.6.2020
Dodatok č.1 č.sp. 293/2019
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany
Dodatok č.1 k NZ uzavretej dňa 27.9.2019
4.6.2020
4.6.2020
Dodatok č.1
č. sp. 184/2019
Beporad, s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty.pdf
25.5.2020
1.6.2020

Č.sp.: OcU-161/2020
Marta Kotulová
Monika Kluvancová
Ing. Daniela Hepnerová
Monika Štangová
Zámenná zmluva
26.05.2020
26.05.2020
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.8 - K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP
6.5.2020
25.05.2020
DOS/KŽP-PO4-SC431-2015-6/190
Slovenská inovačná a energetická agentúra
DOHODA O SPLÁTKACH -- text.
14.05.2020
25.5.2020
1/2020
Telovýchovná jednota Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
14.05.2020
17.05.2020
2020-0142
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmluva  o poskytnutí dotácie
24.04.2020
14.05.2020
307/C700/2020
SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Zmluva č. 307_C700_2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
25.2.2020
19.3.2020
Dodatok č.1 303132-2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 303132-2019
12.3.2020
12.3.2020
78/2020
JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
Zmluva-o-poskytovaní-právnej-pomoci
28.2.2020
11.2.2020
64/2020
BAUING Slovakia, s.r.o.
Mandatna_zmluva_sd-Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany
21.2.2020
24.2.2020
Dodatok č. 1 370/2018
Vepos, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu
24.1.2020
24.1.2020