Zmluvy 2023

 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

4095/2023
MAGNA ENERGIA a.s.
Zmluva o dodávke elektriny
29.12.2023
29.12.2023
1/2023/424
MPSVaR SR
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
29.12.2023
29.12.2023
Číslo sp.:        OcU- 379/2023
PE-ES, n.o.
Zmluva na poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
28.12.2023
28.12.2023
Číslo sp.:          OcU-377/2023
ELEKOS - Organizácia zodpovednosti výrobcov
Zmluva o spolupráci 
27.12.2023
27.12.2023
 Číslo sp.:     OcU-376/2023
BROS Computing, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
22.12.2023
27.12.2023
2023/581
Ministerstvo financii SR
Zmluva o poskytnutí dotácie
20.12.2023
22.12.2023
Číslo sp.:      Ocu-327/2023
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Liešťany
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 16.1.2013
22.11.2023
22.11.2023
Číslo sp.:      Ocu-327/2023
Pavol Belica
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 18.11.2023
16.11.2023
17.11.2023
23/12/010/14
UPSVaR
Dohoda
9.11.2023
9.11.2023
VP/23/00914/003
SOZA
Hromadná licenčná zmluva - filmová produkcia
25.09.2023
30.10.2023
Číslo sp.:      Ocu-292/2023
HS Vega
Kultúrne podujatie
13.10.2023
20.10.2023
Číslo sp.:      OcU-276/2023
Dušan Hlinka
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 13.10.2023
12.10.2023
12.10.2023
PB 49/23 GHD
13 účastníkov + Obec Liešťany
Kúpna zmluva PB 49/23 GHD
4.10.2023
5.10.2023
Číslo sp.:        OcU-269/2023
SOZA
Hromadná licenčná zmluva
27.9.2023
30.9.2023
Číslo sp.:          OcU-262/2023
LED-SERVICE, s.r.o.
Servisná zmluva
19.9.2023
21.9.2023
Číslo sp.:          OcU-256/2023
SOZA
Hromadná licenčná zmluva
24.8.2023
8.9.2023
Číslo sp.:        OcU-253/2023
Mgr. Imrich Grušpier
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
21.8.2023
21.8.2023
Číslo sp.:          OcU-250/2023
Eva Duchoňová
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
18.8.2023
18.8.2023
PZ č.                  11-921-72900764
UNION POISŤOVŇA
Zaradenie motorového vozidla - FORT MPM
10.8.2023
10.8.2023
RA-SNCA/20201268
NASES
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
18.7.2023
2.8.2023
Číslo sp.:        OcU-235/2023
NASES
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
18.7.2023
2.8.2023
Číslo sp.:        OcU-232/2023
Anton Jančích
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
28.7.2023
28.7.2023
Číslo sp.:          OcU-231/2023
Róbert Kajzer
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
28.7.2023
28.7.2023
Číslo sp.:          OcU-230/2023
Peter Ondria
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
28.7.2023
28.7.2023
Číslo sp.:          OcU-226/2023
Tibor Kocúr         Alžbeta Kocúrová
Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
20.7.2023
27.8.2023
20.7.2023
28.8.2023
2023/0836
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí dotácie
30.6.2023
18.7.2023
Číslo sp.:
OcU-223/2023
Jakub Vrecko
Zmluva o prenájme 
14.7.2023
14.7.2023
IROP-CLLD-W965-512-004-002
Miestna akčná skupina MAGURA  STRÁŽOV
Zmluva o poskytnutí príspevku
Príloha č. 1 - VZP
Príloha č. 2  - Predmet podpory
Príloha č. 3  - Rozpočet  projektu
10.7.2023
11.7.2023
Číslo sp.:        OcU-219/2023
Miloš Pôbiš 
Romana Pôbiš
Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
04.07.2023
10.10.2023
04.07.2023
10.10.2023
Číslo sp.:        OcU-207/2023
Stanislav Belák
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 24.6.2023
23.6.2023
23.6.2023
17/2023
Tedos, spol.s r.o.
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
15.6.2022
19.6.2023
5/2023
Klub slovenských turistov Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
13.6.2023
13.6.2023
05/SD/2023
BAUING Slovakia, s.r.o.
Mandátna zmluva - výkon funkcie stavebného dozoru
12.6.2023
12.6.2023
Číslo sp.:          OcU-193/2023
Senior Banky, n.o.
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
12.6.2023
12.6.2023
5190054048
Komunálna poisťovňa
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ
31.5.2023
6.6.2023
Číslo sp.:          OcU-184/2023
Ján Vrecko
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 3.6.2023
2.6.2023
2.6.2023
4/2023
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO 05
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany na rok 2023
19.5.2023
19.5.2023
2/2021
MANOS CONSULTING s.r.o.
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2/2021 zo dňa 24.05.2021
17.5.2023
17.5.2023
Číslo sp.:            OcU-162/2023
Róbert Javorček
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
17.5.2023
17.5.2023
Číslo sp.:        OcU-141/2023
BONA VIA s.r.o.
Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica
Rozpočet - autobusová zastávka Liešťany
Rozpočet - autobusová zastávka Lomnica
2.5.2023
2.5.2023
23/12/054/188
ÚPSVaR Prievidza
Dohoda - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie  - opatrenie č. 2
Dodatok č. 1 k dohode č.: 23/12/054/188
21.4.2023
18.5.2023
21.4.2023 CRZ
18.5.2023
Číslo sp.:          OcU-119/2023
Cronson s.r.o.
Zmluva o dielo - Podpora investicií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany
Rozpočet
Harmonogram prác
Čestné vyhlásenie
Dodatok č. 1 k ZoD
Rozpočet k Dodatku č. 1
Rozpočet SO02 SP1 k Dodatku č. 1
Rozpočet SO02 SP2 k Dodatku č. 1
Dodatok č. 2 k ZoD
Rozpočet k Dodatku č. 2
12.4.2023
 
 
13.10.2023
 
16.11.2023
12.4.2023
 
 
18.10.2023
 
17.11.2023
Číslo sp.:        OcU-116/2023
Ernest Mazánik
Tibor Kocúr
Dohoda o uznaní vlastníckeho práva
7.4.2023
11.4.2023
3/2023
TJ Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany  v roku 2023
5.4.2023
5.4.2023
22/12/01/43
ÚPSVaR Prievidza
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/12/010/43
28.3.2023
28.3.2023
E196 08U02
Environmentálny fond
Dodatok č. 4 k Zmluve č. E196 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
9.3.2023
10.3.2023   CRZ
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/115
Ministerstvo životného prostredia SR
Zmluva o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvne podmienky
Predmet podpory
Rozpočet projektu
20.02.2023
24.02.2023
CRZ
003/2023/ZPS/D
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
23.02.2023
23.02.2023
Číslo sp.:        OcU-62/2023
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva č. tz2018-01-08vs1 - Dodatok č.1
13.02.2023
13.02.2023
Číslo sp.:        Ocu-61/2023
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2017-04-07vs4 - Dodatok č.1
13.02.2023
13.02.2023
Číslo sp.:        OcU-51/2023
3 W Slovakia, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
6.2.2023
6.2.2023
Číslo sp.:      OcU-45/2023
ÚPSVaR Prievidza
Dohoda č. 23/12/054/11
30.01.2023
31.01.2023
2/2023
VÚB, a.s. 
Zmluva o bežnom účte na dotáciu - Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany
05.01.2023
05.01.2023
Číslo sp.:        OcU-1/2023
BROS Computing, s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení KB a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
30.12.2022
04.01.2023