Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia:

Plán činnosti KOVP a ŽP na rok 2014
(250kB)
         
Správa o činnosti KOVP a ŽP za rok 2013
(244kB)