Oznámenie o Zmene a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany

 

Rozhodnutie - Oznámenie o Zmene a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany
(5MB)


 
 
ZaD obalka obsah
(42kB)
ZaD1 Liestany navrh na prerokovanie                                                          
(406kB)
2 A 10000 ZaD1 sutlac
(2,6MB)
2 A kompl 10000 nalozka
(1MB)
2 B 5000 ZaD1 sutlac
(7,7MB)
2 B kompl 5000 nalozka
(2,6MB)
06 PP ZaD1 sutlac
(2,6MB)
06 PP ZaD1 nalozka
(1,1MB)
8 s schema vps ZaD1 sutlac
(2,6MB)
8 s schema vps ZaD1 nalozka
(1MB)