Schválené Zmeny a doplnok č. 1  k Územnému plánu obce Liešťany

 

ZaD 1 obálky §25
(56kB)
ZaD1 Liestany § 25                                                
(396kB)
2A komplexný 10 000 sútlač ZaD 1   
(1,5MB)
2A komplexný 10 000 podkl pr...
(1,7MB)
2B komplexný 5000 sútlač ZaD1
(4,2MB)
2B komplexný 5000 podkl.
(467kB)
2B priesvitka
(997kB)
06 PP sútlač  ZaD 1
(1,5MB)
06 PP podkl priesvitka  ZaD 1
(1,6MB)
8 schéma vps sútlač  ZaD 1
(1,4MB)
8 schéma vps ZaD 1 podkald prisvitka
(1,6MB)