JEDNOTA - klub dôchodcov

Táto organizácia bola založená na ustanovujúcej schôdzi dňa 24. 10. 2002. Na ustanovujúcej schôdzi sa zišlo 18 členov za účasti zástupcov OO ZDS v Prievidzi p. Šťastného a p. Mišenku a starostu našej obce p. Šopoňa.

Prvou predsedníčkou bola p. Mária Miklášová, podpredsedníčkou p. Emília Javorčeková a členmi výboru boli p. Šarlota Bieliková, Miloslava Mederová a Ján Vrecko.

Postupne počet  narástol a v súčasnosti má 25 členov, prevažne žien. Finančné prostriedky na činnosť získava klub najmä príspevkom od obce a z členských príspevkov. Členovia sa stretávali v kultúrnom dome, od r. 2009  v novovybudovaných priestoroch, ktoré boli zrekonštruované  z býv. knižnice v budove OcÚ.

Od r. 2010 pracuje nový výbor v zložení:

predsedníčka – Božena Vojtková

podpredsedníčka – Anastázia Kocúrová

hospodár: Anna Javorčeková

členovia: Zdenka Kluvancová, Emília Javorčeková.

 

Na výročnej členskej schôdzi dňa 9.3.2015 si členovia schválili „Plán práce“  na r. 2015:

    1. Výročná členská schôdza
    2. Budeme naďalej udržiavať poriadok okolo kostola, Domu smútku a kaplniek
    3. Posedenie ku dňu matiek   
    4. Zorganizujeme púť k Panne Márii vo Višňovom
    5. Zregenerujeme si zdravie v kúpeľoch Malé Bielice alebo Bojnice
    6. Spoločným posedením si pripomenieme október – mesiac úcty k starším
    7. Budeme sa podľa možnosti stretávať každý pondelok
    8. Rok ukončíme spoločným posedením pod jedličkou

 

Na výročnej členskej schôdzi dňa 17. 2. 2014 si členovia schválili „Plán práce“  na r. 2014:
 1. Výročná členská schôdza.
 2. Budeme naďalej udržiavať čistotu a poriadok okolo kostola, domu smútku a kaplniek v obci.
 3. Posedenie pri príležitosti „Dňa matiek.“
 4. Podľa záujmu zorganizujeme púť na nejaké pútnické miesto, napríklad skalka pri Trenčíne.
 5. Zrelaxujeme si zdravie v termálnych kúpeľoch Malých Bieliciach.
 6. Spoločne oslávime životné jubileá našich členiek.
 7. Pripomenieme si október – mesiac úcty k starším.
 8. Rok ukončíme spoločným posedením pod jedličkou..
 9. Budeme sa pravidelne stretávať každý pondelok o 13.00 h.

 

Na výročnej členskej schôdzi dňa 28. 2. 2011 si členovia schválili „Plán práce“  na r. 2011:
 1. Udržiavanie čistoty a poriadku okolia kostola, domu smútku a kaplniek v obci.
 2. Posedenie pri príležitosti „Dňa matiek.“
 3. Zájazd na pútnické miesto podľa výberu členov.
 4. Zájazd do termálnych kúpeľov Malé Bielice.
 5. Posedenie: Október – mesiac úcty k starším.
 6. Posedenie „Pod jedličkou“ pred vianočnými sviatkami.
 7. Zabezpečenie masérky pre členov najmenej trikrát do roka.
 8. Pravidelné stretnutia v Klube dôchodcov každý pondelok o 13.00 h.

 

Svoju činnosť hodnotia vždy začiatkom roka na výročnej členskej schôdzi v kultúrnom dome.