MS SČK v Liešťanoch

Miestny spolok Červeného kríža Liešťany registrovaný pod číslom 26 pod územným spolkom Prievidza obnovil svoju činnosť 12.12.2012

 

VÝBOR MIESTNEHO SPOLKU ČERVENÉHO KRÍŽA V LIEŠŤANOCH

 

Predsedníčka výboru: Jozefína Mazániková

Podpredseda výboru: Peter Mišovic

Členovia výboru:        Slavomíra Javorčeková, Bc.

        Branislav Krpelan

        Alena Kocúrová

Hospodár:                 Ivana Čavojčinová


Stanovy MS SČK
v Liešťanoch

(158kB)

 

Podrobnejší popis:

Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

 

Poslanie: Aktivity Slovenského Červeného kríža

  • darovanie krvi
  • prvá pomoc
  • sociálna činnosť
  • dobrovoľníctvo
  • kríz. manažment a humanitárnej pomoc
  • medzinárodné humanitárne právo
  • pátracia služba
  • vodná záchranná služba

 

Ocenenia: Nobelova cena mieru
                    1901 Jean Henry Dunant
                    1917 Medzinárodný výbor Červeného kríža
                    1944 Medzinárodný výbor Červeného kríža
                    1963 Medzinárodný výbor Červeného kríža
                    1963 Liga spoločností Červeného kríža

 Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi oceňované Slovenským červeným krížom,

ktorý udeľuje Plakety prof. MUDr. J. Janského a Plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického.

 

Bronzová Janského plaketa:
10 bezplatných odberov krvi
Strieborná Janského plaketa:
20 bezplatných odberov krvi
 
Zlatá Janského plaketa:
ženy: 30 bezplatných odberov krvi
muži: 40 bezplatných odberov krvi
Diamantová Janského plaketa:
ženy: 60 bezplatných odberov krvi
muži: 80 bezplatných odberov krvi
Kňazovického plaketa:
ženy: 80 bezplatných odberov krvi
muži: 100 bezplatných odberov krvi

 

Chcete sa stať členom alebo darovať krv?

Kontaktujte predsedníčku: Jozefínu Mazánikovú, Liešťany č.
 

Prihláška za člena SČK
(30kB)

(56kB)

 

Čo treba chápať pod pojmom darovanie krvi? 
- Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom. Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom, či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca preukazom darcu krvi. 

Kto môže byť darcom krvi? 
- každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov)

 Kto nemôže darovať krv? 
- kto prekonal infekčnú žltačku typu B a C a bol v styku s chorými na toto ochorenie za posledný rok (V prípade infekčnej žltačky typu A (napríklad v detskom veku, môže byť darcom krvi človek až po určitom časovom odstupe) 
- kto prekonal iné vážne infekčné choroby (informovať sa treba na ne u lekára transfuziologického oddelenia) 
- kto bol posledný mesiac chorý 
- kto dlhodobo užíva lieky (s výnimkou hormonálnej antikoncepcie) 
- kto bol posledný rok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou
- kto si dal urobiť "piercing" - t.j.prepichnúť uši, nos, peru, obočie alebo kožu na iných častiach tela 
- kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy 
- kto je nosičom víru HIV spôsobujúceho AIDS 
- kto mal v poslednom roku HIV-pozitívneho sexuálneho partnera a patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV (ako napríklad vnútrožiloví narkomani, prostitúti a prostitútky, homosexuálne sa správajúci muži, jednotlivci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky, sexuálni partneri pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy 
- kto podstúpil operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky 
- kto sa liečil pomocou hormónov hypofýzy a u koho sa v rodine vyskytla familiárna forma tohto ochorenia 
- v súvislosti s Creutzfeldt- Jacobovou chorobou (CJCH) sa Nariadením Ministerstva zdravotníctva SR z júla 2005 z darcovstva krvi vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 - 1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol dokázaný 
- z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti (žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí) 

Ako často možno darovať krv? 
Muži môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov po odbere maximálne 4x do roka. Ženy môžu darovať krv s odstupom 4 mesiacov po odbere maximálne 3x do roka. 

Čo treba urobiť na zvýšenie bezpečnosti svojej krvi? 
- Hoci sa moja krv pri odbere vyšetrí na prítomnosť povrchového antigénu infekčnej žltačky typu B, protilátok proti HIV a proti infekčnej žltačke typu C, napriek tomu, že sa urobia aj testy na syfilis, ako aj pečeňové testy, na transfúziu sa môže použiť až po vyhovujúcom výsledku. 
- Ak som sa správal rizikovo (pozri vyššie) a ešte som v inkubačnom období (čase, kedy sa dostupnými laboratórnymi testami nedá dokázať daný antigén pôvodcu ochorenia alebo jeho protilátka), môžem by som ohroziť príjemcu mojej krvi.
- Pokúsim sa zlepšiť kvalitu svojho života a nebudem užívať drogy, (cigarety, alkohol, lieky bez lekárskeho predpisu ani akékoľvek návykové látky (pri požičiavaní nesterilných ihiel sa medzi toxikomanmi prenášajú krvou infekčné ochorenia). 
- Pomôže mi zdravá racionálna strava obsahujúca dostatok zeleniny a ovocia, jedlá so zníženým obsahom živočíšnych tukov, s dostatkom kvalitných bielkovín (ktoré obsahuje hydina, ryby, mlieko, vajcia a strukoviny). 
- Denne mám vypiť najmenej 1,5 až 2 litre tekutín (najlepšie čistej vody alebo minerálky, džúsu, čaju). 
- Tesne pred odberom krvi budem konzumovať len ľahkú stravu (čaj, pečivo, med, džem, banán), bez tukov a dožičím si dostatok spánku a tekutín bez obsahu alkoholu). 
- Lekárske a laboratórne vyšetrenie, ktoré absolvujem v súvislosti s odberom krvi, mi poskytne dôležité informácie o mojom zdravotnom stave. 
- Každý podnik radšej zamestnáva zdravého človeka - darcu krvi! 
- Pri každom odbere krvi sa používa výlučne jednorazový materiál, preto sa nemôžem nakaziť. 
- Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi. Odber trvá 5 - 10 minút. 
- Po odbere krvi strávi darca na transfuziologickom oddelení alebo mieste odberu asi hodinu, spojenú obvykle s občerstvením, najviac však dve hodiny. 

Je potrebná pred odberom krvi špeciálna dieta? 
- Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by sa nachádzať v časovom strese. Pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj alebo kávu). Nemal by prísť hladný (treba sa však vyhnúť potravinám s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov).

Ocenený darcovia MS SČK v Liešťanoch

Rok 2012   
Kňazovického plaketa: Vladimír KRCHA
Diamantová Janského plaketa: Jozefína Mazániková st.
Zlatá Janského plaketa: Vladimír Kutliš
  Peter Mišovic
Strieborná Janského plaketa: Viliam Petriska 
  Gabriela Mazániková
Strieborná Janského plaketa: Daniela Lukáňová
  Jozefína Mazániková ml.
   
Rok 2013  
Zlatá Janského plaketa: Zuzana Hlinková
Strieborná Janského plaketa: Patrik Bartík
Bronzová Janského plaketa: Ivan Kováč
  Alena Kocúrová
  Jaroslav Javorček, Ing.
  Juraj Bahno
                  
Rok 2014  
Zlatá Janského plaketa: Adriana Kalfasová, Ing.
  Erika Škrabánová
Strieborná Janského plaketa: Mariána Dolinajová
  Juraj Bahno
   
Rok 2015  
Zlatá Janského plaketa: Milan Kupček ml.
  Vladimír Javorček
  Erika Škrabánová
Strieborná Janského plaketa: Daniela Lukáňová

 

KVAPKA KRVI PARAGLIDISTOV HORNEJ NITRY DŇA 19.8.2016 - SPOLOČNÝ ODBER v KD LIEŠŤANY

 

POĎAKOVANIE ZA AKTÍVNU DOBROVOĽNÍCKU PRÁCU V SČK - 31.05.2017