Verejná vyhláška - Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Liešťany

21.03.2017 17:22
dokument na stiahnutie
(802kB)

 

viac informacii a dokumentov najdete na

https://www.liestany.sk/samosprava/obec-liestany/uzemny-plan-obce/navrh-o-zmene-a-doplnku-c-2-k-upn-obce-liestany/