Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

17.08.2017 10:36
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre „Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017“: ocu@liestany.sk  alebo oculiestany@stonline.sk

 

Viac informácii nájdete tu: https://www.liestany.sk/samosprava/volby-/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/

 

 

Viac informácii nájdete tu tu: https://www.liestany.sk/samosprava/volby-/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/

Viac tu: https://www.liestany.sk/news/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/
Viac informácii nájdete tu tu: https://www.liestany.sk/samosprava/volby-/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/

Viac tu: https://www.liestany.sk/news/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/
Viac informácii nájdete tu tu: https://www.liestany.sk/samosprava/volby-/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/

Viac tu: https://www.liestany.sk/news/volby-do-organov-samospravnych-krajov-4-11-2017/