Archív článkov

Ochrana poľnohospodárskej pôdy – jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností, opatrenia na likvidáciu burín.

11.06.2015 14:24
Upozornenie Okresného úradu v Prievidzi     Ochrana poľnohospodárskej pôdy – jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností, opatrenia na likvidáciu burín.   Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a...

Energetický certifikát pri predaji, prenájme, rekonštrukcii alebo kolaudácii domu

04.06.2015 08:19
POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ!   PREDÁVATE, PRENAJÍMATE, REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM?   Na splnenie svojej zákonnej povinnosti potrebujete ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT     Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov nových...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

19.05.2015 16:17
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2015 (v piatok) o 17:30 hod.   dokument na stiahnutie (150kB)  

Kronikára obce Liešťany

18.05.2015 12:24
Obec Liešťany Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie obecného kronikára obce Liešťany   dokument na stiahnutie (99kB)    

Návrh VZN 3/2015

07.05.2015 10:45
Dňa 5.5.2015 na Úradnej tabuli na Obecnom úrade bol vyvesený  návrhu VZN č. 3/2015.

Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality Dolné lúky - Stred v obci Liešťany

06.05.2015 16:30
Obec Liešťany, 972 27 Liešťany 1 v súlade s § 9 ods. 9 zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  V Ý Z V U na predloženie cenovej ponuky zákazky na dodanie...

Výsledky diplomovej práce - Vedomosti o bezpečnosti potravín u spotrebiteľov v okrese Prievidza

05.05.2015 18:26
Dobrý deň som Viera Čerteková, študentka 2.Mgr. ročníka, v odbore verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite. V priebehu decembra 2014 – januára 2015 som sa na Vás obrátila so žiadosťou o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci. Ďakujem všetkým za vyplnenie!!! Pripravila...

Pripomienky k návrhu VZN č. 2/2015

29.04.2015 14:55
Dňom vyvesenia  návrhu VZN č. 2/2015 na Úradnej tabuli na Obecnom úrade (28. apríla 2015) začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na...

Pozvánka - DEŇ MATIEK

28.04.2015 15:52
Milé mamičky a babičky! Obecný úrad v spolupráci so sociálnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Liešťanoch, Vás srdečne pozýva na oslavy „Dňa matiek“, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 10. mája 2015 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Liešťanoch. V programe vystúpia žiaci ZŠ a deti MŠ. Po skončení...

Rozhodnutie - Oznámenie o Zmene a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany

28.04.2015 12:33
Rozhodnutie - Oznámenie o Zmene a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany (5MB)  Viac informácii najdete tu: https://www.liestany.eu/samosprava/obec-liestany/uzemny-plan-obce/oznamenie-o-zmene-a-doplnku-c-1-k-upn-obce-liestany/
Záznamy: 351 - 360 zo 399
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>