Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

17.01.2018 20:47
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 19.januára 2018 (piatok) o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce.                                        ...

Odber krvi v roku 2018

08.01.2018 09:42
Obec Liešťany v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenskeho Červeného kríža Liešťany Vás pozýva na odbery krvi v roku 2018 v nasledovných termínoch:   16.02.2018 25.05.2018 17.08.2018 09.11.2018

Oznámenie o doručení písomnosti pre Annu Mištunovú

04.01.2018 12:57
Oznámenie o doručení písomnosti pre Annu Mištunovú dokument na stiahnutie (175kB)    

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno

15.12.2017 19:48
Rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2017/025770-024 zo dňa 12.12.2017 zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno, ktorého obstarávateľom je obec Nitrianske Rudno.         dokument na...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

11.12.2017 20:38
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14.decembra 2017 (štvrtok) o 19:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                                súbor na...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.11.2017 21:04
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Andrei Chorváthovej   dokument na stiahnutie (168kB)  

Oznámenie o strategickom dokumente

13.11.2017 11:06
Oznámenie o strategickom dokumente s názvom:   ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE RUDNO Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín na obecnom úrade...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá

27.10.2017 17:12
Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov podľa § 6a zákona o posudzovaní, má podľa ustanovenia  § 6a odst. 5 zákona o posudzovaní  právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

24.10.2017 07:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.októbra 2017 (štvrtok) o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.     súbor na stiahnutie:  (181kB)      

Oznámenie o doručení písomnosti pre Petru Vreckovú

06.10.2017 22:02
Oznámenie o doručení písomnosti pre Petru Vreckovú dokument na stiahnutie (177kB)    
Záznamy: 61 - 70 zo 207
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>