Archív článkov

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)

29.04.2022 10:24
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)    súbor na stiahnutie  (56 kB)  

Oznámenie o začatí územného konania

26.04.2022 19:34
  Verejná vyhláška:   súbor na stiahnutie  (293 kB)                            

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

10.04.2022 17:45
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 13.apríla 2022 (streda) o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Liešťanoch z dôvodu doplnenia žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

07.04.2022 19:29
Verejná vyhláška:   súbor na stiahnutie  (602 kB)  

Údaje z obce Liešťany v rozsahu štátneho štatistického zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade

03.04.2022 20:29
  Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2021 (657 kB) Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2021    (267 kB)  

Oznámenie

03.04.2022 19:41
Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov a výšky sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov za rok 2021     súbor na stiahnutie  (427 kB)  

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)

01.03.2022 19:51
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)        súbor na stiahnutie  (58 kB)  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

28.02.2022 20:46
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 3.marca 2022 ( štvrtok ) o 17:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.   Súbor na stiahnutie:                  ( 232 kB ) Rokovanie Obecného zastupiteľstva...

Oznámenie pre občanov - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

16.02.2022 17:26
Oznámenie  pre občanov  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :  oznamuje občanom  obce, že  z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov  nebude v mesiaci február  realizovať  odpočty  vodomerov v našej obci a vyúčtujúce...

Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.02.2022 09:29
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením Obecného zastupiteľstva...
Záznamy: 51 - 60 zo 366
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>