Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457009
046 5457010
046 5457126

 

e-mail: oculiestany@stonline.sk

ocu@liestany.sk

        

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE                                                                                                                                                                                      

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční v termínoch
od 30. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. až do 8. novembra 2020,
vždy od piatka do nedele. 

Všetky dostupné informácie k celoplošnému testovaniu nájdete na týchto webových stránkach:

Okrem informácií nájdete na vyššie uvedených internetových stránkach aj inštruktážne videá, napr. ako bude prebiehať testovanie.

 •    navrhnuté odberné miesto v obci Liešťany: Kultúrny dom.
   
 •    Obec má zabezpečiť  administratívnych pracovníkov, ktorí budú súčasťou odberového tímu. V prípade, že by mal niekto záujem byť nápomocný pri celoplošnom testovaní, ako "administratívny pracovník ", kontaktujte starostu obce.

 

COVID-19: Nové opatrenia - od soboty 24. 10. 2020 zákaz vychádzania 

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020
bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s niektorými výnimkami.
Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy,
okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA:
CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 (okrem Oravy a Bardejova)

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

 •     v čase od 1.00 do 5.00 h
 •     cesta na testovanie
 •     cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy
 •     najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
 •     pobyt v prírode (v okrese bydliska)
 •     dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Nasledujúce dva víkendy  - plošné testovanie na celom území SR.​​

Režim na hraniciach:

 •    pokračovanie náhodných kontrol na hraniciach s ČR
 •    prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami v priebehu budúceho týždňa.

(Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-22-10-2020-opatrenia)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza - Oznam o povinnosti registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu chovu ošípaných je potrebné uskutočniť v termíne najneskôr do 23.10.2020.

RVPS Prievidza zároveň chovateľov upozorňuje, že za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí chovateľom sankcia vo výške od 100 € do 800 €.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom, že

dňa 22. októbra 2020 v čase od 8.30 h do 15.30 h

bude v obci Liešťany prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Zoznam odberných miest, kde bude prerušená distribúcia elektriny

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bojnice

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bojnice oznamuje, že

okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do

oranžovej farby semaforu COVID-19.

 

Týmto dňom a časom sa:

 •   zakazujú návštevy v zariadeniach sociálne starostlivosti v okrese Prievidza,
 •   zakazujú návštevy v nemocnici,
 •   obmedzujú hromadné podujatia na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opatrení).

 

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 17.09.2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/7311/2020, zo dňa 17.09.2020

POUŽITÉ OCHRANNÉ RÚŠKA A HYGIENICKÉ VRECKOVKY SÚ KOMUNÁLNYM ODPADOM

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Upozorňujeme verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

 

COVID - 19 Informácie pre občanov 

Súbory na stiahnutie:

10 odporúčaní keď  ste doma COVID-19.

4 veci, čo musíte vedieť o Corona víruse COVID-19 

Ako sa rozprávať s dieťaťom o Corona víruse COVID - 19

Covid-19  informácie pre verejnosť

Čo robiť ak ste chory COVID-19

Domáca izolácia.

Mýty o víruse COVID-19.

Odporúčanie pre cestovateľov.

Osoby s vyšším  rizikom ochorenia_COVID-19.

Pomoc sebe a druhým COVID-19.

 

 

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá na roky 2016-2022

12.03.2016 13:35
dokument na stiahnutie - Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá na roky 2016-2022 (91kB) dokument na stiahnutie - Oznámenie o strategickom dokumente (1,4MB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

07.03.2016 21:55
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2016 (štvrtok) o 17:30 hod.     dokument na stiahnutie (261kB)  

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB obce LIEŠŤANY na obdobie rokov 2016 - 2020 - verejná diskusia

21.02.2016 20:59
- 83 ods. 4 "Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu".     dokument na stiahnutie (857kB) (808kB)  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

21.02.2016 20:56
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2016 (streda) o 17:00 hod.     dokument na stiahnutie (27kB)  

Rozhodnutie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudnianska Lehota na roky 2016-2022

11.02.2016 10:12
dokument na stiahnutie - rozhodnutie (374kB)    

zaslanie rozhodnutia - Program rozvoja obce Liešťany, programové obdobie 2015-2020 s výhľadom do roku 2022

29.01.2016 21:05
dokument na stiahnutie - zaslanie rozhodnutia (361kB)  

Odbery krvi v roku 2016

21.01.2016 10:32
Zmena termínov odberov krvi:

Rozhodnutie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kostolná Ves na roky 2016-2022

20.01.2016 21:37
dokument na stiahnutie - zaslanie rozhodnutia (369kB) dokument na stiahnutie - rozhodnutie (41kB)    

Oznámenie o začatí konania Č.j. 56-1/2016

17.01.2016 11:59
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusa dreviny, ktorá rastie v koryte toku Klamný na pozemku KN-E č. 562, k. ú. Liešťany Oznámenie o začatí konania (316kB)  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudnianska Lehota na roky 2016-2022

11.01.2016 21:26
dokument na stiahnutie (428kB)  
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>