Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457009
046 5457010
046 5457126

 

e-mail: oculiestany@stonline.sk

ocu@liestany.sk

        

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V OBCI LIEŠŤANY

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci                         

 LIEŠŤANY

Miesto testovania:  Kultúrny dom v Liešťanoch

Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020

Čas testovania:        07:00 hod – 12:00 hod           12:00 hod – 13:00 hod prestávka

                                   13:00 hod – 17:30 hod           17:30 hod – 18:00 hod prestávka

                                   18:00 hod – 21:30 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov,  aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

31.10.2020             od 07:00 hod do 09:00 hod číslo domu 1 až 20

                               od 09:00 hod do 11:00 hod čísla domu 21 až 65

                               od 11:00 hod do 12:00 hod čísla domu 66 až 80

                               od 13:00 hod do 15:00 hod čísla domu 81 až 130

                               od 15:00 hod do 17:30 hod čísla domu 131 až 180

                               od 18:00 hod do 20:00 hod čísla domu 181 až 220

                               od 20:00 hod do 21:30 hod. čísla domu 221 až 260

                                

01.11.2020             od 07:00 hod do 09:00 hod číslo domu 261 až 300

                               od 09:00 hod do 11:00 hod čísla domu 301 až 360

                               od 11:00 hod do 12:00 hod čísla domu 361 až 385

                               od 13:00 hod do 15:00 hod čísla domu 386 až 420

                               od 15:00 hod do 17:30 hod čísla domu 421 až 450

                               od 18:00 hod do 20:00 hod čísla domu 451 až 480

                               od 20:00 hod do 21:30 hod. čísla domu 481 až 510

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas,  čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti,  môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo  0918 803349,  na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.   

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE                                                                                                                                                                                      

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční v termínoch
od 30. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. až do 8. novembra 2020,
vždy od piatka do nedele. 

Všetky dostupné informácie k celoplošnému testovaniu nájdete na týchto webových stránkach:

Okrem informácií nájdete na vyššie uvedených internetových stránkach aj inštruktážne videá, napr. ako bude prebiehať testovanie.

 •    navrhnuté odberné miesto v obci Liešťany: Kultúrny dom.
   
 •    Obec má zabezpečiť  administratívnych pracovníkov, ktorí budú súčasťou odberového tímu. V prípade, že by mal niekto záujem byť nápomocný pri celoplošnom testovaní, ako "administratívny pracovník ", kontaktujte starostu obce.

 

COVID-19: Nové opatrenia - od soboty 24. 10. 2020 zákaz vychádzania 

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020
bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s niektorými výnimkami.
Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy,
okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA:
CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 (okrem Oravy a Bardejova)

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

 •     v čase od 1.00 do 5.00 h
 •     cesta na testovanie
 •     cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy
 •     najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
 •     pobyt v prírode (v okrese bydliska)
 •     dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Nasledujúce dva víkendy  - plošné testovanie na celom území SR.​​

Režim na hraniciach:

 •    pokračovanie náhodných kontrol na hraniciach s ČR
 •    prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami v priebehu budúceho týždňa.

(Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-22-10-2020-opatrenia)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bojnice

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bojnice oznamuje, že

okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do

oranžovej farby semaforu COVID-19.

 

Týmto dňom a časom sa:

 •   zakazujú návštevy v zariadeniach sociálne starostlivosti v okrese Prievidza,
 •   zakazujú návštevy v nemocnici,
 •   obmedzujú hromadné podujatia na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opatrení).

 

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 17.09.2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/7311/2020, zo dňa 17.09.2020

POUŽITÉ OCHRANNÉ RÚŠKA A HYGIENICKÉ VRECKOVKY SÚ KOMUNÁLNYM ODPADOM

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Upozorňujeme verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

 

COVID - 19 Informácie pre občanov 

Súbory na stiahnutie:

10 odporúčaní keď  ste doma COVID-19.

4 veci, čo musíte vedieť o Corona víruse COVID-19 

Ako sa rozprávať s dieťaťom o Corona víruse COVID - 19

Covid-19  informácie pre verejnosť

Čo robiť ak ste chory COVID-19

Domáca izolácia.

Mýty o víruse COVID-19.

Odporúčanie pre cestovateľov.

Osoby s vyšším  rizikom ochorenia_COVID-19.

Pomoc sebe a druhým COVID-19.

 

 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru - Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.10.2016 17:51
Zverejnenie zámeru Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

24.10.2016 19:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 (štvrtok) o 19:00 hod.     dokument na stiahnutie (215kB)  

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.10.2016 13:31
Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi obcou Lieštany a p. Ivanom Janeje   dokument na stiahnutie (755kB)  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

17.09.2016 08:00
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2016 (v pondelok) o 18:00 hod.     dokument na stiahnutie    (195kB)  

Zverejnenie zámeru - Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.08.2016 12:49
Zverejnenie zámeru Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle...

Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Liešťany

10.08.2016 09:47
Obec Liešťany v rámci projektu „Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Liešťany“ získala dotáciu z Environmentálneho fondu SR okrem iného aj na podporu kompostovania biologicky rozložiteľného  odpadu priamo v domácnostiach....

Zoznam psov v obci Liešťany

08.07.2016 11:14
Obec Liešťany - zverejňuje v priloženom súbore aktuálnu evidenciu registrovaných psov v obci Liešťany. Každý občan si môže prostredníctvom zoznamu overiť evidenciu psov a v prípade, že má akékoľvek pochybnosti o správnosti údajov, môže navštíviť Obecný úrad v...

Dátové centrum obcí a miest

08.07.2016 10:29
Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obci. Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií. Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácii navštívte: https://www.dcom.sk/obyvatel     dokument na...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

20.06.2016 20:25
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2016 (v stredu) o 17:30 hod.     dokument na stiahnutie (262kB)  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

28.05.2016 19:57
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2015 (v pondelok) o 17:30 hod.     dokument na stiahnutie (76kB)  
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>