Všeobecné záväzné nariadenie

  

  ROK 2023

  ROK 2022

  ROK 2021

ROK 2019   

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitrianske Rudno.

05.04.2024 11:21
      súbor na stiahnutie    (82kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

30.03.2024 20:56
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2.  apríla 2024 ( utorok ) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (289kB)  

Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan

27.03.2024 17:42
Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (114 kB)      

Správa pre obecné zastupiteľstvo o ukončených kontrolách

26.03.2024 09:25
Táto správa je predkladaná v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Názov ukončenej kontroly: Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce Liešťany v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v kontrolovanom...

Verejná vyhláška

24.03.2024 18:32
OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.    súbor na stiahnutie    (1,2 MB) súbor na stiahnutie    (6,1 MB)  

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov - rok 2023

28.02.2024 18:57
Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov a výšky sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov v roku  2024   výpočet  (305 kB) oznámenie o miere vytriedenia (288 kB) ročný výkaz o KO ZP 6-01-2023 (4,5...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

26.02.2024 21:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.  februára 2024 ( štvrtok ) o 18:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (211kB)  

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie

17.02.2024 18:37
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie   súbor na stiahnutie    (963kB)    

Oznámenie o uložení zásielky (2 ks) - Lutonský Milan

02.02.2024 14:37
Oznámenie o uložení zásielky (2 ks) - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (114 kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

19.01.2024 19:49
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2024 (pondelok) o 18:45 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (211kB)  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>