Všeobecné záväzné nariadenie

  ROK 2024

  ROK 2023

  ROK 2022

  ROK 2021

ROK 2019   

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Venus Pôbišová

15.01.2024 23:16
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Venus Pôbišová    súbor na stiahnutie  (30kB)      

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Liešťany

02.01.2024 10:29
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku...

Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan

15.12.2023 12:51
Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (67kB)      

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

09.12.2023 17:50
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 (utorok) o 18:30 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (245kB)  

Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan

07.12.2023 14:34
Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (61 kB)      

Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan

15.11.2023 12:58
Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (63 kB)      

Oznámenie o začatí konania č.sp.: OcU-286/2023

17.10.2023 15:53
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, ktoré rastú  na pozemku KN-C par. č. 8/1 v  k. ú. Liešťany, ostatná plocha.   súbor na stiahnutie    (418kB)  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

13.10.2023 20:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2023 (pondelok) o 18:30 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (145kB)  

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alexander Nyilaš

10.10.2023 07:14
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alexander Nyilaš dokument na stiahnutie (27kB)    

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica

04.10.2023 06:46
Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>