Všeobecné záväzné nariadenie

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.11.2017 21:04
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Andrei Chorváthovej   dokument na stiahnutie (168kB)  

Oznámenie o strategickom dokumente

13.11.2017 11:06
Oznámenie o strategickom dokumente s názvom:   ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE RUDNO Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín na obecnom úrade...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá

27.10.2017 17:12
Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov podľa § 6a zákona o posudzovaní, má podľa ustanovenia  § 6a odst. 5 zákona o posudzovaní  právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

24.10.2017 07:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.októbra 2017 (štvrtok) o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.     súbor na stiahnutie:  (181kB)      

Oznámenie o doručení písomnosti pre Petru Vreckovú

06.10.2017 22:02
Oznámenie o doručení písomnosti pre Petru Vreckovú dokument na stiahnutie (177kB)    

Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubomíra Mištunu

25.09.2017 11:36
Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubomíra Mištunu dokument na stiahnutie (177kB)    

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 4. 11.2017

25.09.2017 11:25
Informácia o predložených kandidátnych listinách (197B) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK (247kB) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (1,1MB)   Viac informácii nájdete tu:...

Zverejnenie zámeru odpredať majetok obce Liešťany

20.09.2017 19:46
Zverejnenie zámeru vykonať prevod  majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle...

Oznámenie o doručení písomnosti pre Petru Vreckovú

23.08.2017 12:51
Oznámenie o doručení písomnosti pre Petru Vreckovú dokument na stiahnutie (175kB)    

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

17.08.2017 10:36
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre „Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017“: ocu@liestany.sk  alebo oculiestany@stonline.sk   Viac informácii nájdete tu:...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>