Všeobecné záväzné nariadenie

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

13.03.2018 07:27
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2018 (štvrtok) o 18:15 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                                    ...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

17.01.2018 20:47
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 19.januára 2018 (piatok) o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce.                                        ...

Odber krvi v roku 2018

08.01.2018 09:42
Obec Liešťany v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenskeho Červeného kríža Liešťany Vás pozýva na odbery krvi v roku 2018 v nasledovných termínoch:   16.02.2018 25.05.2018 17.08.2018 09.11.2018

Oznámenie o doručení písomnosti pre Annu Mištunovú

04.01.2018 12:57
Oznámenie o doručení písomnosti pre Annu Mištunovú dokument na stiahnutie (175kB)    

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno

15.12.2017 19:48
Rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2017/025770-024 zo dňa 12.12.2017 zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno, ktorého obstarávateľom je obec Nitrianske Rudno.         dokument na...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

11.12.2017 20:38
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14.decembra 2017 (štvrtok) o 19:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                                súbor na...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.11.2017 21:04
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Andrei Chorváthovej   dokument na stiahnutie (168kB)  

Oznámenie o strategickom dokumente

13.11.2017 11:06
Oznámenie o strategickom dokumente s názvom:   ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE RUDNO Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín na obecnom úrade...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá

27.10.2017 17:12
Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov podľa § 6a zákona o posudzovaní, má podľa ustanovenia  § 6a odst. 5 zákona o posudzovaní  právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

24.10.2017 07:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.októbra 2017 (štvrtok) o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.     súbor na stiahnutie:  (181kB)      
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>