Všeobecné záväzné nariadenie

    ROK 2021

ROK 2019   

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavby: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Materskej školy v Liešťanoch

07.06.2017 20:26
Dňa 7.6.2017 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska vyššie menovanej stavby na ktorú bolo vydané stavebné povolenie číslo: 129/2016/68/SOÚ.   Zhotoviteľ: PLEX s.r.o., Duklianska 35/1250, 052 01 Spišská Nová Ves

Zberný dvor v obci Liešťany

02.06.2017 17:00
    Názov projektu:        Zberný dvor v obci Liešťany Kód ITMS2014+:        310011B579 Prijímateľ:                 Obec...

Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubomíra Mištunu

25.05.2017 21:40
Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubomíra Mištunu   dokument na stiahnutie (174kB)    

Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubomíra Mištunu

09.05.2017 16:37
Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubomíra Mištunu   dokument na stiahnutie (182kB)    

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

27.04.2017 19:06
Informácia o rozhodnutí číslo OU-PD-OSZP-2017/008089-022 zo dňa 24.04.2017 zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 2, ktorého obstarávateľom je obec Liešťany.     súbor na stiahnutie          ...

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

27.04.2017 18:55
  Prijímateľ:  Obec  Liešťany   ...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozefa Čičmanca

27.04.2017 18:49
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozefa Čičmanca   dokument na stiahnutie (171kB)    

Územný plán obce zmeny a doplnky č. 2 Liešťany - Oznámenia o strategickom dokumente

27.03.2017 19:45
Obec Liešťany oznamuje verejnosti, že do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liešťanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza,...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

26.03.2017 21:21
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29.marca 2017 (streda) o 18:15 hod.v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.   súbor na stiahnutie (204kB)  

Verejná vyhláška - Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Liešťany

21.03.2017 17:22
dokument na stiahnutie (802kB)   viac informacii a dokumentov najdete na https://www.liestany.sk/samosprava/obec-liestany/uzemny-plan-obce/navrh-o-zmene-a-doplnku-c-2-k-upn-obce-liestany/  
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>