Všeobecné záväzné nariadenie

  

  ROK 2022

  ROK 2021

ROK 2019   

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

21.01.2017 20:43
Pozvanka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 24.januára 2017 (utorok) o 17:00 hod.v sále Kulturného domu v Liešťanoch.   súbor na stiahnutie (149kB)  

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Zberného dvora v obci Liešťany

15.01.2017 17:08
    Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Zberného dvora v obci Liešťany   ŽIADOSŤ O NENAVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  NA VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA BOLA SCHVÁLENÁ Príspevok je schválený z európskych štrukturálnych...

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

15.01.2017 16:45
  Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch   ŽIADOSŤ O NENAVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  NA REALIZÁCIU PROJEKTU  ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBJEKTU...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

04.01.2017 18:53
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Kudláčova, nar.26.4.1958     dokument na stiahnutie (178kB)  

INFORMÁCIA O ZMENE SÍDLA

03.01.2017 22:07
INFORMÁCIA O ZMENE SÍDLA   Okresný úrad Prievidza oznamuje klientom a verejnosti, že od 10. januára 2017 bude odbor starostlivosti o životné prostredie sídliť na adrese: Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1.poschodie (vstup je v átriovej časti budovy spojenej s „Titanikom“) V prípade...

Územný plán obce Valaská Belá

30.12.2016 11:02
Dokumenty k územnému plánu obce Valaská Belá     Verejná vyhláška (294kB) Návrh Zadania ÚPN O Valaská Belá (514kB) ÚPNO Valaská Belá (2MB)  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

09.12.2016 19:04
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2016 (pondelok) o 18:15 hod.     dokument na stiahnutie (264kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

15.11.2016 18:22
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. novembra 2016 (piatok) o 15:30 hod.     dokument na stiahnutie (231kB)    

Zverejnenie zámeru - Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.10.2016 17:51
Zverejnenie zámeru Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

24.10.2016 19:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 (štvrtok) o 19:00 hod.     dokument na stiahnutie (215kB)  
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>